TERMS & CONDITIONS

Copyright / Beeldrecht
Van alle op de pagina's van de site van sicerow.com. gepubliceerde foto's zijn de gebruiksrechten geregeld met de fotograaf. Zonder toestemming van de desbetreffende fotograaf is hergebruik van de afbeeldingen (digitaal of anderszins) niet toegestaan.

Toestemming
De informatie die op de site van sicerow.com. staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciƫle doelen. Voor vragen over het overnemen van materiaal van de site van sicerow.com, dient u echter contact op te nemen met sicerow.com.

Linken
Linken en verwijzen naar de pagina's van de site van sicerow.com mag altijd. sicerow.com stelt het zeer op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Disclaimer
Voor alle duidelijkheid wijst sicerow.com. (Siciliani V. Texel) ten aanzien van de website www.sicerow.com u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van sicerow.com. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van sicerow.com. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door sicerow.com met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. sicerow.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel sicerow.com alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is sicerow.com niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van sicerow.com, welke geen eigendom zijn van sicerow.com, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van sicerow.com. Hoewel sicerow.com uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door sicerow.com worden onderhouden wordt afgewezen sicerow.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Verantwoordelijkheid Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van sicerow.com omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Kamer van Koophandel
sicerow.com staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145302

CONTACT

info@sicerow.com
M. Smallegangesbuurt 72
4461 AT Goes
The Netherlands
KVK/COC: 20145302
Sicerow.com is een SBB-erkend leerbedrijf.Vind mijn werk ook op: